Điểm qua thông tin chỉnh sửa thay đổi cập nhật trang bị trang bị Động Cơ Vũ Trụ trong Liên Minh Huyền Thoại mùa 11 – Trang thuần phép thuật

Cosmic Drive
Cosmic Drive

Số liệu thống kê:

  • + 80 sức mạnh phép thuật
  • + 20 điểm hồi kỹ năng
  • 200 máu

Nội tại duy nhất: Nếu bạn có ít nhất 160 sức mạnh phép thuật , nhận được 20 sức mạnh phép thuật và 20 tốc độ di chuyển cộng thêm .

Công thức nâng cấp: Fiendish Codex + Kindlegem + Amplifying Tome + 825 vàng

Trang bị tương tự:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here