Garena Free Fire nhân vật Moco là một hacker xuất sắc

Moco – Tiểu sử

Moco - Free Fire
Moco – Free Fire
  • Giá bán: 499
  • Giới tính: Nữ
  • Tuổi: 20
  • Ngày sinh: 13 tháng 2
  • Nghề nghiệp: Hacker – Tin tặc
  • Sở thích: Hack những kẻ xấu
  • Khả năng: Enigma’s Eye

Moco – Cốt truyện

Moco trong Free Fire là huyền thoại của Thế giới mạng. Moco còn được gọi là “chat noir” vì kỹ năng và trí thông minh của cô.

Mococ có thể xâm nhập vào bất kỳ máy tính nào cô muốn mà không bị ai phát hiện. Sau khi có được thông tin cần thiết, Moco biến mất như một bóng ma.

Moco – Khả năng

Kỹ năng của Moco là Hacker’s Eye có tác dụng đánh dấu những kẻ thù mà Moco đã bắn trong vài giây.

Moco – Lên level

Level Các phân đoạn bắt buộc Miêu tả Phần thưởng
Không có Gắn thẻ kẻ thù mà Moco đã bắn trong 2 giây.
100 Gắn thẻ những kẻ thù mà Moco đã bắn trong 2,5 giây.
500 Gắn thẻ những kẻ thù mà Moco đã bắn trong 3 giây. Moco’s Hacker Jacket
1500 Gắn thẻ những kẻ thù mà Moco đã bắn trong 3,5 giây.
2500 Gắn thẻ kẻ thù mà Moco đã bắn trong 4 giây.
5000 Gắn thẻ những kẻ thù mà Moco đã bắn trong 5 giây. Banner Moco
Xem thêm:   Free Fire - Nhân vật Notora