Điểm qua thông tin chỉnh sửa thay đổi cập nhật trang bị Vinh Quang Chân Chính trong Liên Minh Huyền Thoại mùa 11 mới nhất

Righteous Glory
Righteous Glory

Số liệu thống kê:

  • + 10% giảm thời gian hồi chiêu
  • + 400 máu
  • + 300 năng lượng
  • + 100% hồi máu cơ bản
  • + 30 áo giáp

Độc nhất: Trong 4 giây, tăng 75% tốc độ di chuyển và Ghost bóng mờ khi di chuyển về phía tháp pháo hoặc tướng địch có thể nhìn thấy (bán kính 2000). Sau thời gian tác dụng hoặc khi tướng địch ở trong phạm vi 225, bạn phát ra sóng xung kích, Slow làm chậm 75% tướng địch trong phạm vi Centered Range 450 trong 2 giây (90 giây hồi chiêu).

Công thức nâng cấp: Glacial Shroud + Crystalline Bracer +  1100 vàng

Trang bị tương tự:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here